• Home
  • /
  • Katha By Sant Kartar Singh Ji Khalsa

Katha By Sant Kartar Singh Ji Khalsa

Katha By Sant Kartar Singh Ji Khalsa

SANT KAA MARAG DHARAM KI PAUREE

KATHA ON SATSANGAT

CHETNA HAI TAO CHET LAI

EKAS TE SABH ROOP

MAN TOON JOT SARUP HAIN

TERI BHAGAT TERI BHAGAT

KAHE RE MANCHITWAHE UDAM

Leave Your Comment Here