Official Website of Damdami Taksal {Jatha (Bhindran, Mehta) Sangrawan}

  • Home
  • /
  • Amrit Katha Sant Sang Sunuya

Amrit Katha Sant Sang Sunuya

Amrit Katha Sant Sang Sunuya

 

 

01 SATSANGAT SAADH PAAYI WADHBHAGI MANN

02 JIT PARBRAHM CHIT AAYA, SO GHAR DAYEYE VASAYIA

03 GUR SEWA TE SUKH UPJAYE

04 PRABH KI SARAN SAGAL BHEY LATHE

05 TUM DAATE THAKUR PRITPALAK NAIK KHASAM HAMARE

06 JA KO HAR RANG LAGO IS JUG MAI

07 AOUKHI GHARI NA DEKHAN DEYI APNA BIRAD SAMANE

08 BANDNA HAR BANDNA GUN GAVHO GOPAL RAI

Leave Your Comment Here